Uzávěrka 30. 9.

Konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2021 – výzva

Publikováno 28. 6. 2021

22. Konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2021 se uskuteční ve dnech 1. až 2. prosince 2021 v konferenčním sále Národního archivu v Praze, Archivní 4, Praha 4.

Konferenci pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní archiv a Národní knihovna ČR.

Zájemci o přednesení odborných příspěvků mohou své návrhy ohlásit do 30. 9. 2021 na adresu  (název příspěvku, stručná anotace).

V současné době připravujeme konferenci jako fyzické setkání. V případě zhoršení pandemické situace se konference uskuteční v online prostředí.

Program konference bude zveřejněn počátkem října 2021.

Informace o minulých konferencích najdete zde.