Uzávěrka 30. 9.

Konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2022 – výzva

Publikováno 23. 6. 2022

Konference se uskuteční ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2022 v konferenčním sále Národního archivu v Praze, Archivní 4, Praha 4.

Konferenci pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní archiv a Národní knihovna ČR.

Zájemci o přednesení odborných příspěvků mohou své NÁVRHY ohlásit do 30. 9. 2022 na adresu (název příspěvku, stručná anotace).

V současné době připravujeme konferenci opět jako fyzické setkání. V případě zhoršení pandemické situace se konference uskuteční v online prostředí.

Program konference bude zveřejněn počátkem října 2022.

Informace o minulých konferencích najdete na https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/archivy-knihovny-muzea-v-digitalnim-svete, zde budou také zveřejňovány aktuální informace.