Uzávěrka 17. 4.

Kolokvium Dílo Julesa Verna v kontextu československé popkultury – výzva o příspěvky

Publikováno 13. 4. 2023

Ústav pro českou literaturu AV ČR, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pořádají ve dnech 25. a 26. 5. 2023 kolokvium s názvem Dílo Julesa Verna v kontextu československé popkultury.

Pro více informací včetně specifikace tematických okruhů prosím vizte přiloženou výzvu, na přihlášky příspěvků o rozsahu 15–20 minut se budeme těšit do 17. dubna 2023 na adrese .

Podrobnosti