Uzávěrka 9. 12.

International Symposium on Electronic Art 2023 – výzva o příspěvky

Publikováno 8. 12. 2022

International Symposium on Electronic Art 2023 (ISEA) se koná od 16. do 21. května 2023 v Paříži. Letošním tématem je symbióza.

V době globální krize –⁠ ekologické a ekonomické, hygienické a sociálně-politické –⁠ je symbióza pojmem, který nám umožňuje zkoumat probíhající metamorfózy a představovat si možné budoucnosti. Symbióza je základem života jako takového –⁠ žádný organismus, ani žádný druh v širším slova smyslu, by nemohl přežít izolovaně a bez vzájemnosti. To platí jak pro lidská společenství, tak pro jejich vztahy s okolním prostředím. Symbióza znamená vzájemnou závislost. Může být pozitivní, neutrální nebo negativní a liší se podle dynamiky mezi zúčastněnými částmi vztahu. Musíme tedy své symbiotické modely volit moudře. To je orientační cíl letošní konference.

ISEA2023 vyzývá umělce, designéry, akademiky, výzkumníky, inovátory a tvůrce, aby přispěli do diskuse o našem symbiotickém světě.

Více informací zde.