Instytut teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego hledá dědice

Publikováno 7. 3. 2023

V souvislosti s výzkumem divadelní avantgardy v meziválečném období hledáme dědice nebo jiné držitele autorských práv k obrazovým materiálům.

V souvislosti s výzkumem divadelní avantgardy v meziválečném období a vzhledem k realizaci připravované antologii textů E. F. Buriana (ed. Jan Jiřík), hledáme dědice nebo jiné držitele autorských práv několika obrazovým materiálům.

Podrobnosti