In Memoriam: Word hledá účastníky projektu

Publikováno 23. 4. 2019

Dafa Puppet Theatre hledá české účastníky mezinárodního projektu In Memoriam: Word. Projekt je organizovaný Divadlem Pôtoň ve spolupráci s Erasmus+ a bude probíhat 1. až 15. 7. 2019 v Bátovcích na Slovensku.

Projekt In Memoriam: Word je patnáctidenní mezinárodní umělecký a vzdělávací tábor pro 30 účastníků ze Slovenska, České republiky, Francie, Rumunska a Palestiny. Ústředním tématem projektu je svoboda slova a projevu a jejich potlačování politickými a jinými skupinami. Záměrem projektu je formulování reakce mladých umělců na důležitá společenská témata, jejich rozvoj a navázání umělecké profesní spolupráce napříč světem.

Pokud jsi ve věku 18 až 30 let, ovládáš češtinu a angličtinu a máš zájem účastnit se projektu, budeme rádi, když vyplníš tuto přihlášku.

Ubytování, strava a cestovné jsou hrazeny. Účastník si hradí pouze pojištění na dobu pobytu.

Předchozí umělecké zkušenosti jsou vítány, nejsou však povinné.

Více informací ohledně projektu na www.poton.sk/in-memoriam-word/?fbclid=IwAR3JpioLR9iLUgY6Z6YAVlYbLTJJyBwa0NzrJK-w0tVUrqGhNx-m7-lBzTw