Uzávěrka 31. 1.

IDU vyhlásil druhý ročník soutěže o nejlepší divadelní fotografie

Publikováno 14. 1. 2020

Přihlaste se do jedné ze dvou kategorií soutěže o nejlepší divadelní fotografie pořízené mezi roky 2018 a 2019.

Kategorie profesionální fotografie

Inscenace/divadelně-performativní projekt.
Maximální počet je 15 fotografií, respektive 3 série o nejvýše 5 fotografiích v každé z nich. Přihlášeny mohou být i samostatné snímky či série o menším počtu snímků.
Fotografie budou dodány jak v tištěné (rozměr delší strany fotografie nesmí přesáhnout 40 cm), tak v elektronické podobě.
Přihláška – profesionální kategorie

Kategorie pro studenty oboru fotografie

Volná tvorba s divadelní tematikou.
Sekce je určena pro studenty fotografických oborů do 30 let věku. Jeden účastník může přihlásit maximálně 7 fotografií (např. fotografie z inscenace, ze zákulisí, ze čtené zkoušky nebo portrét účinkujících či inscenátorů).
Fotografie budou dodány jak v tištěné (rozměr delší strany fotografie nesmí přesáhnout 40 cm), tak v elektronické podobě.
Přihláška – studentská kategorie

Vyhlášení výsledků, předání cen a prezentace vítězných fotografií proběhne v dubnu 2020 v Divadle Komedie. Soutěží snímky pořízené na území České republiky v letech 2018 a 2019 v profesionální a studentské kategorii.

Stanovy soutěže

Více informací na www.divadelnifotografie.cz nebo na www.facebook.com/divadelnifotografie