Culture for Ukraine website

Publikováno 21. 4. 2022

The Arts and Theatre Institute launches the Culture for Ukraine website in English for Ukrainian citizens.

In the list presented, you can find information about various foundations and other organizations which are providing support to artists from Ukraine who stayed in their homeland, as well as those who fled to various European countries. Here you can find options for individual financial support, mobility and residency programs, cultural programs, work search instruments and scholarships and education offers.

The site aims to collect information about the regular cultural programme in the Czech Republic, as well as opportunities for support, study, work and other practical information with a focus on the cultural field in the Czech Republic and Europe.

If you organize a regular program for children or adults from Ukraine or organize other activities that could help, please write to .

Culture for Ukraine

Czech version follows

Stránka má za cíl shromažďovat informace o pravidelném kulturním programu v ČR, ale také možnostech podpory, studia, práce a dalších praktických informacích se zaměřením na kulturní oblast v ČR i v Evropě.

Pokud pořádáte pravidelný program určený pro děti či dospělé z Ukrajiny nebo organizujete jiné aktivity, které by mohly pomoci, napište na .

Culture for Ukraine