Uzávěrka 20. 4.

ICOK vyhlašuje open call pro všechny umělce i kreativce z Olomouckého kraje

Publikováno 6. 4. 2023

Kreativní učení je jednou z nezbytných kompetencí 21. století. Žáci si ji osvojují už od nejnižšího stupně vzdělávání s pomocí školy. V rámci projektu Zvyšování kompetencí aktérů kreativního vzdělávání v Olomouckém kraji propojíme pedagogy s umělci.

Hledáme umělce / umělkyně, kteří pod vedením Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání absolvují dvoudenní workshop v Olomouci. Jejich cílem bude představení východisek a praxe Kreativního vzdělávání, navázání kontaktů mezi umělci a školami i vyzkoušení možné spolupráce mezi kreativcem a učitelem. Umělci, kteří budou mít zájem o navazující honorovanou spolupráci, začnou poté od dalšího školního roku spolupracovat s vybranou školou.

Workshopy proběhnou ve dnech 2. a 3. 5. 2023 pro Olomouc, 9. a 10. 5. 2023 pro Jeseník, 18. a 19. 5. 2023 pro Přerov.

Více informací o projektu zde.