Uzávěrka 8. 3.

Horizon Impact Award 2022 – výzva

Publikováno 31. 1. 2022

Evropská komise vyhlásila 3. ročník soutěže Horizon Impact Award 2022. Oceňuje v ní projekty, které společnosti přinesly důležité poznání či inovace, tedy měly pozitivní celospolečenský dopad.

Soutěž je určena pouze pro ukončené projekty (max. k termínu podání žádosti o cenu) z předchozích rámcových programů, 7. RP a Horizontu 2020. Ceny jsou finančního charakteru a každý z celkem šesti výherců získá 25 000 €.

Podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách zde