Uzávěrka 1. 6.

Hledáme výtvarné umělce, kteří se vztahují k tématu jinakosti či postižení

Publikováno 6. 3. 2023

Jste umělec, který se volně či úžeji vztahuje k tématu jinakosti a postižení? Hledáme výtvarná díla či výtvarné realizace jakéhokoli typu, která se k tématu jinakosti a postižení vztahují. Vybraná díla budou prezentována v rámci monotematického čísla časopisu Kultura, umění a výchova.

Prezentace bude mít formu virtuální výstavy a svébytného výtvarného doprovodu odborných studií, jež budou v čísle publikovány. Zvláště vítána jsou díla umělců se smyslovou, mentální, tělesnou či jinou odlišností, věřím ale, že téma těla, nedokonalosti, prožívané jinakosti a vnitřních či vnějších „nemohoucností“ může oslovit také Vaše studentky a studenty.

Virtuální výstava bude zaměřena – stejně jako chystané číslo časopisu Kultura, umění a výchova – na fenomén jinakosti či postižení a proměny těchto konstruktů v čase. Volná umělecká díla, dokumentární fotografie, ilustrace, záznamy akcí nebo aplikované počiny např. z oblasti designu se budou vyjadřovat k samotnému konceptu disability v kontextu současných dekonstruktivních přístupů rozvíjených teoreticky např. v rámci disability studies nebo prakticky v dílčích uměleckých sebeurčujících a emancipačních aktivistických skupinách nebo hnutí typu crip culture, deaf art apod.

Více informací o tématu najdete zde.

Termín dodání: díla přijímáme do 1. června 2023

Posouzení děl, výběr a informování autorů a autorek: do 30. června 2023

Realizace výstavy: do konce roku 2023 (bude upřesněno)