Hledáme české účastníky sympozia Proudění-Strömungen

Publikováno 15. 4. 2019

Kulturní centrum Řehlovice hledá účastníky Česko-německého výtvarného sympozia Proudění-Strömungen, které se bude konat od 22. 6. do 7. 7. 2019.

Kulturní centrum Řehlovice vzniklo v prostorách bývalého poplužního dvora pánů z Bílé na konci devadesátých let 20. století. Poměrně rozsáhlý statek, jehož budovy byly svědky nejrůznějších dějinných událostí, poskytl za 20 let existence centra prostor pro konání desítek uměleckých projektů. Vhledem ke své geografické poloze se kulturní centrum zaměřuje především na přeshraniční česko-německé projekty. Jejich společným jmenovatelem je „setkávání“, především pak setkávání osob a idejí.

K nejdůležitějším projektům centra patří Česko-německé výtvarné sympozium Proudění-Strömungen. Výtvarné sympozium probíhalo a probíhá vždy na určité téma, které reaguje na aktuální společenskou, politickou či ekonomickou realitu. Skládá se z týdenních uměleckých dílen, které jsou doplněny obsahově různorodými diskuzemi a přednáškami. Sympozia se vždy účastní umělci z České republiky a z Německa.

Více informací o sympoziu a o podmínkách účasti lze nalézt na www.kcrehlo.cz.