Uzávěrka 6. 6.

Gourdonské bienále uměleckých řemesel 2020 – nabídka účasti

Publikováno 16. 5. 2019

starobylé městečko Gourdon v jihozápadní Francii, v kraji trubadúrů – Okcitánii, od roku 2012 každé dva roky v květnu pořádá zhruba dvoutýdenní výstavní a prodejní přehlídky rozličných uměleckých a tradičních řemesel z různých koutů Francie a Evropy.

V minulých letech byly tématem těchto umělecko-řemeslných setkání např. textilie, kovy a v roce 2018 dřevo. V roce 2020 se gourdonské bienále ponese ve znamení skla a sklářské tvorby.

Návštěvnost festivalu, jehož součástí jsou předváděcí a prodejní stánky, řemeslné/umělecké dílny, odborné přednášky, filmové projekce, divadelní představení, hudební koncerty, komentované vycházky aj., přesahuje 3 tisíce osob a postupně narůstá.

Zakladatelem a pořadatelem „Gourdonských bienále uměleckých řemesel“ je gourdonský Výbor pro kulturní činnost (Comité d’Animation Culturelle). Na akci se podílejí místní dobrovolníci, spolky a asociace.

Místem konání je především historický střed města: kostel Des Cordeliers, kaple, městské zahrady, městská knihovna, společenský sál a další výstavní prostory. K dispozici je celková plocha čítající více než 500m2.

K účasti na bienále 2020 srdečně zveme (umělecké) skláře libovolných tvůrčích postupů, návrháře, foukače skla, brusiče, rytce, malíře skla, výrobce skleněných šperků…

Termín instalace exponátů:  27. až 30. dubna 2020

Termín přehlídky: 1. až 17. května 2020

Otvírací doba: denně 10 až 18 hod. (vystavovatelé nemusejí být přítomni celý den)

Termín odinstalování exponátů: 17. a 18. května 2020

Vstup do výstavních prostor je zdarma. Dozor nad výstavou zajišťuje organizátor (po celou otvírací dobu jsou přítomni pověření dobrovolníci).

Účastníkům nabízíme: 1) příspěvek na cestovní náklady (dle dohody; doprava os. autem – cca 20 h                                           cesty z Prahy; vlakem, autobusem, ev. letadlem Praha-Toulouse)

2) ubytování zdarma u místních obyvatel po celou dobu pobytu

3) stravování po dohodě (možnost vegetarián. stravy)

4) možnost prodeje dovezených exponátů během přehlídky                                             (organizátor nepořaduje provizi z prodeje)

Nabídky a případné dotazy prosím zasílejte (možno i česky) na adresy: (Michaela Melechovská) a  (Madame Nicole Bruneau). Uzávěrka přihlášek je 6. 6. 2019; o výsledcích výběru budeme informovat koncem července t.r.

Velice vítáme návrhy na uspořádání tvůrčích dílen pro veřejnost, předvádění pracovních/tvůrčích postupů, tematickou přednášku, promítání filmu např. o česko-moravsko-slovenském sklářství, ateliér pro děti atp. – fantazii se meze nekladou!

Výhodou je znalost základů francouzského, okcitánského (blízký katalánštině) nebo anglického jazyka. V případě nutnosti zajistíme tlumočení (např. krátké přednášky, úvodu k filmu, během tvůrčí dílny…).

Sočástí bienále bude SOUTĚŽ O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ SKLENĚNOU LAHEV (může se jednat o přetvoření/dotvoření/deformování existující lahve). Lahev je třeba opatřit závěsným/připevňovacím systémem, aby mohla být vystavena na interiérové římse (typu ‚karnýs‘) kaple nebo k umístění/zavěšení do volhého prostoru. Zájemcům o účast v soutěži zašleme podrobnosti.

Přikládáme francouzsky psaný popis bienále vč. jeho vývoje.

Zde jsou webové stránky města Gourdon: www.tourisme-gourdon.com/en

Za pořadatelský tým,

Nicole Bruneau a Michaela Melechovská