Gallerie 12M2 – otevřená výzva

Publikováno 24. 9. 2019

Gallerie 12M2 bude každý měsíc prezentovat jeden koncept vybraný panelem odborníků a podporovatelů tohoto projektu.

Prostor 12M2 lze pojmout jako galerii, obchod, showroom, otevřenou dílnu atd.

PROVOZ GALERIE

 • vernisáž nové prezentace je vždy 12. den v měsíci
 • instalace probíhá 2 dny před vernisáží
 • galerie musí být otevřena veřejnosti každý všední den minimálně 3 hodiny
 • maximální otevírací doba není omezena, záleží na vystavovateli
 • deinstalace proběhne 9. den následujícího měsíce
 • galerie musí být uvedena do původního stavu a připravena pro další koncept
 • poplatek za prezentaci 3 000Kč (energie, výroba polepu, PR)

PODKLADY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

 • koncept prezentovaný v 12M2 popsaný na jednu A4 stránku (250 slov, 1 800 znaků)
 • fotografie, nebo skicy prezentovaného konceptu
 • stručný životopis autora, nebo historie značky
 • odkaz na portfolio a přeešlou tvorbu
 • preferovaný měsíc umístění prezentace v 12M2
 • telefon a email na kontaktní osobu

TYPY KONCEPTŮ

 • uvedení nové značky
 • prezentace nové kolekce
 • launch nového designu nebo produktu na trh
 • představení nové multioborové kooperace
 • představení školního ateliéru atd.

VYBAVENÍ GALERIE

 • osvětlení
 • závěsný systém
 • pracovní deska
 • nastavitelné kozy
 • odkládací kontejner
 • dvě židle
 • zrcadlo
 • štafle
 • štendt
 • projektor

Kontakt: Keystone Karlín, Pobřežní 667/78, Praha 8; podklady zasílejte na E ; osobní kontakt: Olo Křížová, E , T 603 179 785