Uzávěrka 10. 7.

Galerie mladých/brněnská Galerie TIC – Open Call 2023

Publikováno 30. 6. 2022

Galerie TIC vyhlašuje Open Call na výstavní projekty do Galerie mladých pro rok 2023.

Galerie TIC vyhlašuje Open Call na výstavní projekty do Galerie mladých pro rok 2023. Prosíme zájemce, aby zasílali vyplněnou přihlášku, popis projektu s jeho obrazovou dokumentací a autorské portfolio do 10. července 2022 na adresu . Výsledky budou publikovány na webu a fb galerie nejpozději do konce srpna 2022.

Galerie poskytuje:

  • finanční krytí nákladů spojených s instalací výstavy;
  • honorář vystavujícím umělcům/umělkyním a kurátorům/kurátorkám;
  • svoz výstavy;
  • základní PR (včetně programových tiskovin).

Obsah přihlášky:

  • přihlašovací formulář;
  • stručná charakteristika projektu (doporučený rozsah 1 NS) a obrazová dokumentace projektu;
  • portfolio umělce/kurátora včetně CV.

Přihláška ke stažení