Uzávěrka 5. 5.

Galerie města Blanska – spolurealizace nástěnné malby

Publikováno 20. 4. 2023

Galerie města Blanska zve k participaci na vzniku nástěnné malby americké umělkyně Morgan O’Hara.

Dílo je velkoformátovou reprodukcí její performativní kresby a setrvá na zdech galerie i po ukončení její právě vznikající výstavy Traces in Motion. Výzva je otevřená pro vysokých škol s uměleckým zaměřením. Pro přihlášení se k participaci je nutné vytvořit a poslat na adresu galerie “pozdrav pro Morgan” v podobě autorské kresby na pohlednicovém formátu. Morgan O’Hara vybere dvě/dva uchazečky/e, kteří spolu s ní v termínu od 16. do 19. 5. 2023 malbu zrealizují a obdrží finanční odměnu 3 000 Kč.

Výzva je určena pro: studenty s uměleckým zaměřením

Přihláška: jméno, tel. kontakt, mail, pár vět o zaměření své práce/studiu

Jak se přihlásit: Přihlášku spolu s autorskou kresbou “Pozdrav pro Morgan” na pohlednicovém formátu (A6) poslat na adresu galerie: Galerie města Blanska, Dvorská 2, 678 01 Blansko. Podmínkou pro vybrané participanty je nutnost podílet se na realizaci díla po celou dobu sjednaného termínu.

Podrobnosti