Uzávěrka 5. 8.

Galerie INDUSTRA ART – otevřená výzva pro rok 2020

Publikováno 16. 7. 2019

Galerie INDUSTRA ART vyhlašuje otevřenou výzvu na výstavní projekty pro rok 2020.

Galerie INDUSTRA ART se snaží reagovat na aktuální podněty současného vizuálního umění. Podporujeme zajímavé autorské projekty studentů uměleckých škol, absolventů i etablovaných umělců, kterým poskytujeme vhodné prostory pro realizaci a patřičnou propagaci jejich tvorby. Vytváříme prostředí pro vzájemné sdílení, setkávání a diskuzi napříč celou společností.

Výzva je určena především začínající a nastupující generaci českých a zahraničních umělců, uměleckým skupinám a kurátorům. Očekáváme kvalitní výstavní projekty, které svou koncepcí dokáží pojmout nejlépe celý výstavní prostor. Vzhledem k velikosti galerie doporučujeme i skupinové projekty.

Součástí žádosti je vyplněný „Formulář žádosti“ s uvedeným seznamem příloh ke stažení na:
https://industra.space/program/open-call-2020-industra-art

Závazné přihlášky, které budou obsahovat všechny zmíněné údaje zasílejte elektronicky ve formátu pdf, předmět OPEN CALL, na E nejpozději do 5. 8. 2019.

Galerie INDUSTRA ART poskytne vybraným výstavním projektům: zázemí galerie, propagaci a produkci výstavy, finanční krytí na realizaci výstavy v rámci udělených grantů

Výsledky otevřené výzvy budou zveřejněny na FB profilu Industra Art, Industra a na webu industra.space nejpozději do konce září.

Těšíme se na spolupráci.