Uzávěrka 31. 5.

Galerie Fotografic – open call 2024

Publikováno 3. 5. 2023

Galerie Fotografic vyhlašuje dvě otevřené výzvy na výstavní projekty pro rok 2024. Obě výzvy jsou určeny českým i zahraničním umělcům (žijícím v Evropě), případně autorským dvojicím či uměleckým skupinám.

Galerie Fotografic v Praze se dlouhodobě zaměřuje na prezentaci současné fotografie, včetně nejrůznějších experimentů a multimediálních přesahů do dalších uměleckých žánrů.

1. VÝZVA – FOTOGRAFIE, NOVÁ MÉDIA, INSTALACE AD.

V první výzvě hledáme inovativní přístupy a nové pohledy především v oblasti fotografie a nových médií, ale i malby či kresby jako doplnění výstavního programu pro rok 2024.

2. VÝZVA – MÉDIUM POHYBLIVÉHO OBRAZU

Druhá výzva se věnuje výhradně audiovizuální tvorbě, a to ve formě videoartu, krátkých či experimentálních filmů a dalších formátů pro samostatnou prezentaci v našem „prostoru pro videoart“ v areálu galerie či v rámci skupinových výstav v hlavním prostoru galerie.

PŘIHLÁŠKA V ČEŠTINĚ NEBO ANGLIČTINĚ BY MĚLA OBSAHOVAT:

  • označení, o jakou výzvu se jedná
  • krátkou anotaci projektu s konkrétní ukázkou, případně vizualizací
  • portfolio a životopis umělce (pdf či odkaz na web)
  • předpokládaný rozpočet výstavy a zdroje krytí (stručně)
  • kontakt (telefon, e-mail)

FOTOGRAFIC POSKYTNE:

  • PR servis
  • asistence s instalací
  • zajištění vernisáže
  • případný doprovodný program
  • výstava 4–6 týdnů, pro veřejnost otevřeno út–so

K realizaci finančně náročnějších projektů doporučujeme získat dofinancování z jiných zdrojů, ve kterém může být Galerie Fotografic nápomocna např. sepsáním zvacího dopisu apod.

Projekty zasílejte elektronicky na e-mail , jako předmět uveďte „Open call – fotografie ad.“ nebo „Open call – médium pohyblivého obrazu“, průběžně, nejpozději však do 31. 5. 2023.

Výsledky obou výzev zveřejníme do konce července 2023 na webových stránkách a sociálních sítích galerie.

(Pozn.: Zasláním ukázek prací a videí samozřejmě nezískáváme práva k jejich užití. Při výběru a dalším užití bude uchazeč vždy předem informován.)

Více informací o galerii: www.fotografic.cz

Facebook event

Plánek galerie naleznete zde.