Uzávěrka 15. 8.

Galerie Fotografic – Open Call 2020

Publikováno 26. 6. 2019

Vyhlašujeme otevřenou výzvu na výstavní projekty pro rok 2020. Galerie Fotografic v Praze se dlouhodobě zaměřuje na prezentaci současné fotografie, včetně nejrůznějších experimentů a multimediálních přesahů do dalších uměleckých žánrů.

Open call je určen českým i zahraničním umělcům, případně autorským dvojicím či uměleckým skupinám. Hledáme inovativní přístupy a nové pohledy v oblasti fotografie, videoartu, interaktivních médií, ale i malby či kresby jako doplnění stávajícího výstavního programu.

Přihláška v češtině nebo angličtině by měla obsahovat:
– krátkou anotaci projektu s konkrétní ukázkou, případně vizualizací
– portfolio a životopis umělce (pdf či odkaz na web)
– předpokládaný rozpočet výstavy a zdroje krytí (stručně)
– kontakt (telefon, e-mail)

Fotografic poskytne:
– PR servis (tištěné pozvánky, sociální sítě, newsletter, média)
– asistentce s instalací
– zajištění vernisáže
– případný doprovodný program
– výstava 4–6 týdnů, pro veřejnost otevřeno út–ne

K realizaci finančně náročnějších projektů doporučujeme získat dofinancování z jiných zdrojů, ve kterém může být Galerie Fotografic nápomocna např. sepsáním zvacího dopisu apod.

Projekty zasílejte elektronicky na E  průběžně, nejpozději však do 15. 8. 2019.

Výsledky výzvy zveřejníme do konce září 2019 na webových a fb stránkách.

V případě dalších dotazů prosím kontaktujte Terezu Bonaventurovou, E .

Více informací o galerii: www.fotografic.cz
Plánek galerie naleznete zde: www.fotografic.cz/about/

Adresa: Galerie Fotografic, Stříbrná 2, 110 00 Praha 1