Uzávěrka 31. 5.

Film a architektura – Open Call 2019

Publikováno 29. 1. 2019

Festival Film a architektura vyhlašuje otevřenou výzvu na zasílání filmů, které se vážou k tématu architektury či urbanismu. Může se jednat o krátkometrážní, středometrážní či celovečerní snímky.

Vybrané filmy budou promítány v rámci 8. ročníku festivalu, který se bude konat v říjnu 2019.

Odkazy na Vimeo (či jinou formu screeneru), krátkou anotaci a stručné bio autora zasílejte na E

Termín uzávěrky: 31. 5. 2019