Uzávěrka 31. 12.

Festivaly opět můžou žádat o značku kvality EFFE label 22/23

Publikováno 10. 10. 2022
EFFE label 22-23 logo

Po pauze způsobené pandemií mohou festivaly opět žádat o evropskou značku kvality EFFE na roky 2022/2023.

Evropskou festivalovou značku kvality EFFE label, kterou uděluje European Festivals Association, zná již řada českých festivalů. V minulé edici udělené na roky 2019/2020 ji získalo 23 českých festivalů, z toho 2 (Pražské jaro a Khamoro) byly nominováni mezi laureáty EFFE Awards.

Po pauze způsobené pandemií COVID a rušením většiny festivalů po celé Evropě nyní mohou festivaly žádat znovu o EFFE label na roky 2022/2023.

Jak získat značku EFFE?

Je to poměrně jednoduché:

  • Zaregistrujte svůj festival (jeho nejbližší termín) do databáze FestivalFinder.eu.
  • Pročtěte si 10 kvalitativních standardů, které by měly festivaly se značkou EFFE naplňovat.
  • Pokud naplňujete alespoň 7 z 10, zažádejte o značku EFFE label na pár kliknutí na webu FestivalFinder.eu.

V současné době uplatňuje EFA velmi otevřenou politiku a žádosti o základní EFFE label neposuzuje odborná komise. EFA má za cíl podpořit značkou co nejvíce festivalů a pomocí kvalitatitních standardů je motivovat ke spolupráci s dalšími festivaly, s místní komunitou, k investicím do inovací, práci s publikem apod.

Na rozdíl od minulých ročníků nyní nebudou udělovány ceny pro výjimečné evropské festivaly EFFE Award, o kterých rozhodovala mezinárodní porota.

Festivaly díky registraci na FestivalFinder.eu a značce EFFE label získají propagaci na evropské úrovni a přístup k dalším festivalům i návštěvníkům ze zahraničí. Dalším benefitem jsou pozvánky na akce pořádané Evropskou festivalovou asociací a českým EFFE Hubem, kterým je aktuálně Culture Matters.