Uzávěrka 20. 5.

Festival Localize (Německo) – výzva pro umělce/kyně

Publikováno 21. 4. 2019

Kulturní festival Localize v Postupimi vypisuje výzvu pro výtvarné umělce, kteří se ve své tvorbě zabývají tématem ostrova a mají zájem své dílo vystavit v rámci festivalu či se zúčastnit šestitýdenní rezidence.

Přihlásit se mohou umělci a umělkyně, jež dané téma reflektují prostřednictvím uměleckého objektu, světelné či zvukové instalace, performance, videa či fotografie. Téma ostrova vychází z chápání Postupimi jako gentrifikovaného bohatého města, jež se nachází v převážně chudší zemědělské oblasti, a v jehož urbanistickém charakteru je zjevná sociální segregace. Festival se proto uskuteční uprostřed města na ostrově Přátelství (Freundschaftinsel).

Trvání rezidence je od poloviny července do 25. srpna 2019, festival se uskuteční od 24. do 25. srpna 2019.

Umělci prezentující dílo v rámci festivalu obdrží honorář do výše 200 eur, rezidenti mají nárok na honorář ve výši 1 500 eur a rozpočet na realizaci díla 500 eur. Participujícím umělcům bude zajištěno ubytování a úhrada cestovních nákladů do výše 250 eur.

Uzávěrka pro odeslání přihlášek je 20. května 2019.

Bližší informace jsou dostupné zde.