Uzávěrka 30. 6.

Festival divadla, umění a nových technologií LMDP 2019 (Itálie) – výzva

Publikováno 8. 5. 2019

Mezinárodní festival divadla, umění a nových technologií LMDP vypisuje výzvu pro umělce a kolektivy, kteří mají zájem na festivalu prezentovat představení či projekt na téma „interakce mezi uměním a technologií“.

V listopadu 2019 pořádá Kyber Teatro v italském městě Cagliari 6. ročník mezinárodního festivalu divadla, umění a nových technologií s názvem Le meraviglie del Possibile. Cílem festivalu je zviditelnění uměleckých projektů, které využívají nové technologie. Na festivalu mohou být prezentovány divadelní představení, performance či instalace zkoumající možné interakce mezi uměleckým dílem, výstavním prostorem a diváky. Od umělců se očekává, že budou v rámci festivalu své představení prezentovat dvakrát bez nároku na honorář. Zároveň je však umělcům dána možnost uspořádat honorovaný workshop. Všem účastníkům budou uhrazeny náklady spojené s cestou, ubytováním a stravováním.

Elektronicky odeslaná přihláška musí obsahovat životopis, detailní popis projektu v PDF, specifikaci technických požadavků, výběr maximálně pěti fotografií a odkaz na audiovizuální materiál (Vimeo či YouTube).

Přihlášky je nutné odeslat do 30. června 2019 na E .

Podrobnosti lze nalézt zde.