Uzávěrka 17. 4.

Festival Den architektury 2023 – open call

Publikováno 5. 4. 2023

Chcete se zapojit do největšího architektonického festivalu u nás? Jste vlastníkem nebo provozovatelem architektonicky zajímavé stavby? Jste architektem, odborníkem nebo historikem architektury a rádi byste festival obohatili o zajímavé stavby či urbanistické celky?

Třináctý ročník Dne architektury bude probíhat od pátku 29. září do čtvrtka 5. října 2023 a opět otevře diskusi o kvalitní architektuře i mimo úzký okruh odborné veřejnosti, a to po celé České a Slovenské republice. Motto letošního ročnku je Objev konstrukce! a v programu se zaměří na výjimečná konstrukční řešení nejen s ohledem na vzhled staveb, a to jak v historické architektuře a v architektuře 19. století a jejího industriálního odkazu, tak staveb 20.–21. století. Festival pravidelně připomíná výročí významných osobností architektury. Letos se vydá po stopách výjimečného představitele barokní gotiky Jana Blažeje Santiniho-Aichela, od jehož úmrtí uplyne letos 300 let, a také po stavbách jednoho z nejvýraznějších představitelů poválečné architektury u nás – Karla Pragera, který se narodil před 100 lety.

Deadline pro přihlášky je 17. dubna 2023.