Uzávěrka 28. 2.

Festival amatérského divadla Kladno 2019 – výzva k účasti

Publikováno 18. 1. 2019

Osmý ročník festivalu se bude konat v prostorách Divadla Lampion Kladno ve dnech 3.–5. května 2019. Podmínkou letošní účasti je autorská inscenace nebo vlastní dramatizace nedivadelní předlohy.

Festival amatérského divadla Kladno je pořádán společností Divadla Kladno, s. r. o., pod kterou působí Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion.

Festival amatérského divadla Kladno je festival soutěžní a je určený pro zájemce z celé České republiky. Celý program festivalu sleduje a hodnotí porota složená z divadelních profesionálů, která na závěr festivalu udělí ceny v těchto kategoriích:

• nejlepší ženský herecký výkon
• nejlepší mužský herecký výkon
• absolutní vítěz

Součástí festivalu budou již tradiční rozborové semináře s porotou a účastníky. V letošním roce opět nabídneme účastníkům festivalu v rámci doprovodného programu několik divadelně zaměřených workshopů, či chcete-li dílen. Zájemci z řad účastníků festivalu tak mohou nahlédnout pod pokličku divadelní tvorby, rozšířit své vědomosti a třeba i konzultovat postupy s kvalifikovanými odborníky (profesionálními divadelníky), kteří dílny povedou. V nabídce máme tři specializované dílny. Dramaturgicko-režijní, hereckou a dílnu tvůrčího psaní. Poslední den mohou účastníci zhlédnout představení kladenského divadla V.A.D., absolutního vítěze několika ročníků festivalu. Po slavnostním vyhlášení výsledků se bude konat závěrečná after party.

Obecné podmínky účasti

AUTORSKÁ INSCENACE
Každý soubor, který má zájem o účast na festivalu, může přihlásit pouze jednu inscenaci. Podmínkou pro přihlášení na 8. ročník festivalu je, aby byla inscenace autorská nebo aby se jednalo o vlastní dramatizaci nedivadelní předlohy.

Vyplněnou přihlášku spolu s fotografiemi z představení nebo ze zkoušky (případně i s audiovizuálním záznamem) je nutno odeslat e-mailem nejpozději do 28. února 2019 na E 

Výběr zúčastněných souborů
Počet účastníků není předem pevně stanoven, z hlediska časových a prostorových možností je předpokládaný počet zúčastněných souborů 8–10. Pokud je počet přihlášených souborů vyšší než kapacita festivalu, vyhrazují si pořadatelé právo vybrat účastníky festivalu, přičemž se budou rozhodovat na základě zaslaných materiálů a informací o nominované inscenaci. Důležité je dodržet podmínku autorství a termín 28. února 2019 jako poslední možný pro zaslání přihlášky. Pořadatelé vyberou účastníky do 8. března 2019.

Vybrané soubory se uvolují k tomu, aby jejich představení bylo natáčeno a fotografováno pro archivní a propagační účely společnosti Divadla Kladno s.r.o.

Finanční a organizační podmínky

• Účastníci hrají bez nároku na honorář, a sami si hradí cestovní náklady a dopravu scény. Je možno využít základního vybavení Divadla Lampion (praktikábly, světla atd.).
• Každý soubor musí mít zajištěna autorská práva inscenace. Organizátorům Festivalu amatérského divadla Kladno 2018 tím nevzniknou žádné neplánované výdaje spojené s úhradou poplatků představení realizovaného během festivalu.
• Divadelní dílny v rámci doprovodného programu stojí pro účastníky festivalu 100 Kč. Do divadelních dílen je nutno se akreditovat do 31. března 2019, po tomto datu budou volná místa nabídnuta veřejnosti.
• Účastníci festivalu mohou využit zvýhodněné ceny za ubytovaní v Kladně, a to z pátku na sobotu a ze soboty na neděli ve Sport Hotelu Sletiště. Cena za osobu a noc včetně snídaně činí 250 Kč.
• Při registraci obdrží každý z účastníků informační materiály a akreditační kartu opravňující účastníkovi volný vstup na všechna představení ostatních souborů.
• Ubytování a doprovodné dílny je nutno předem závazně rezervovat a zaplatit v rámci akreditace ihned po příjezdu do divadla v produkci Divadla Lampion.

Více informací v přihlášce ke stažení ve wordu zde >>>