Fenomén univerzitní galerie

Publikováno 15. 7. 2019

Co jsou univerzitní galerie? Kde je v České republice můžete navštívit? Co nabízejí a jaký mají přínos – pro akademickou půdu, širokou veřejnost, kreativní průmysly. Odpověď na tyto otázky hledá dizertační výzkum studentky ze Zlína.

Univerzitní galerie jako výstavní prostory, které slouží nejenom k prezentaci studentských prací a děl akademiků má dneska většina umělecky (i neumělecky) zaměřených vysokých škol nejen v Česku. Zjistit, jak fungují, jaké programy nabízejí a jak obohacují kulturní dění české scény se snaží studentka doktorského studia z Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Přispějte i vy do tohoto výzkumu, jehož výstupem bude odborná publikace mapující především českou univerzitní galerijní scénu.

Dotazník pro širokou veřejnost zabere necelé dvě minuty! Každá odpověď se počítá. Prosíme o jeho vyplnění na tomto odkazu:

https://bit.ly/32a3XYl

Pokud jste studenty vysoké školy výtvarných umění, designu či komunikace a zajímá vás mezinárodní spolupráce a možnost podílet se na zahraničních projektech, prosíme o vyplnění dotazníku zde: www.universitygalleries.eu/survey/

 

O výsledcích výzkumu i publikaci knihy vás budeme informovat začátkem roku 2020.

Moc díky všem za spolupráci.

Eva Gartnerová