Uzávěrka 8. 9.

Fait Gallery vyhlašuje Open Call

Publikováno 11. 7. 2019

Fait Gallery vyhlašuje Opena Call pro výstavní projekty realizované v roce 2020 v prostoru Fait Gallery PREVIEW, který je zaměřen na generaci autorů mladší a střední generace, studenty a nedávné absolventy.

Jedním ze základních kritérií je kvalitní výstavní projekt, který bude koncipován přímo pro prostor Fait Gallery PREVIEW. Přihlášky mohou zasílat jednotlivci i skupiny umělců a výstavní záměr je možné realizovat také ve spolupráci s konkrétním kurátorem.

Přihlášky se stručnou charakteristikou projektu spolu s CV a portfoliem zasílejte nejpozději do 8. 9. 2019.

Více informací na www.faitgallery.com