Evropský rok mládeže 2022 a Ministerstvo kultury ČR

Publikováno 18. 7. 2022

Žádost je určena příspěvkovým organizacím MK ČR a organizacím, které podpořilo MK ČR grantem, udělilo jim záštitu nebo se na nich jiným způsobem podílí.

Letošní rok byl vyhlášen Evropským rokem mládeže (ERM). Jeho hlavní myšlenkou je ocenit a poděkovat mladým lidem, kteří se zapojovali do dobrovolnických aktivit a pomáhali, přestože jejich každodenní život byl výrazně zasažen omezeními v době covidové pandemie. V současné době se k této myšlence přidalo i téma války na Ukrajině a připomenutí a oslava evropských hodnot – solidarity, míru a jednoty v různorodosti. Mezi další zohledňovaná témata také patří inkluze, digitalizace, udržitelnost, zelená tranzice a především participace mládeže. Hlavním komunikačním kanálem v této věci je Evropský portál pro mládež, který funguje i mimo Evropský rok mládeže. Na Evropském portálu pro mládež se zveřejňují aktuality a informace nejen pro mládež, ale také tvůrce politik a pracovníky s mládeží. Na portálu lze nalézt mapu aktivit Evropského roku mládeže.

Je žádoucí, aby organizace, které by se mohly do ERM zapojit, své aktivity rovněž přihlásily do výše uvedené mapy aktivit. Aktivity mohou být jakéhokoliv formátu: výstavy, konference, workshopy, webináře, soutěže, festivaly a další kulturní akce, setkání atd. Aktivitu lze zadat po přihlášení EU loginem přímo na mapě. V případě problémů či nejasností je možno kontaktovat paní Petru Receado da Cunha (viz níže), která také aktivity na mapě validuje:

Petra Receado da Cunha
Národní koordinátorka Evropského roku mládeže
Oddělení koordinace předsednictví v ČR v Radě EU
DZS (Dům zahraniční spolupráce)
Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1
Mob.: (+420) 771 232 667
E-mail:

V případě dotazů lze kontaktovat koordinátorku ERM Zuzanu Li ze Samostatného oddělení EU MK ČR, , 257 085 299).