Uzávěrka 6. 3.

Evropské hlavní město kultury Trenčín 2026 otevírá kurz Runway | Profesionáli z kultúry

Publikováno 15. 2. 2023

Chcete pozdvihnúť vašu organizáciu alebo projekt na medzinárodnú úroveň? Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026 znova otvára semestrálny kurz Runway | Profesionáli z kultúry.

Pod vedením odborníčok a odborníkov zo zahraničia sa kurz zameriava na zvyšovanie kompetencií v oblasti kultúrneho manažmentu.

Uvedomujeme si, že to, čo nám v Trenčíne zostane aj po roku 2026, sú šikovní a skúsení ľudia. Preto v našom programe dávame veľký dôraz na vzdelávanie,“ hovorí Michaela Kučová, projektová manažérka Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026, ktorá má na starosti vzdelávacie kurzy Runway.

Kurz Runway | Profesionáli z kultúry je určený pre kultúrne manažérky a manažérov z verejných aj súkromných organizácií a inštitúcií. Účastníkov vedú aj zahraniční lektori a lektorky, profesionáli vo svojej oblasti. Napríklad riaditeľka poľskej Impact Foundation, Agata Etmanowicz, sa s účastníkmi a účastníčkami venuje téme rozširovania vlastného publika a sprístupnenia kultúrnych podujatí všetkým ľuďom.

Pilotným kurzom prešlo 25 ľudí zo zriaďovanej i nezriaďovanej kultúry, ale aj verejnej správy z Trenčianskeho regiónu. Jednou z absolventiek je aj riaditeľka Galérie M.A. Bazovského v Trenčíne, Barbora Petríková.

Riaditeľka Galérie vyzdvihuje najmä medzinárodný rozmer vzdelávania a sieťovanie: „Oceňujem najmä možnosť čerpať rozmanité skúsenosti zo zahraničia. Napríklad pri tvorbe strategického plánovania, pri organizácii podujatí… Skvelé tiež bolo, že kurz vytvoril priestor lepšie sa spoznať s ľuďmi pracujúcimi v kultúre v našom regióne, vymeniť si skúsenosti aj nadviazať spolupráce.“

Petríková odporučila aj kolegom a kolegyniam, aby sa prihlásili do kurzu. „Keď ho absolvujeme viacerí, efektívnejšie prenesieme nové poznatky do fungovania našej Galérie,“ vysvetľuje.

Prihlasovanie do kurzu je otvorené

Nový semestrálny kurz Runway | Profesionáli z kultúry bude prebiehať osobne v Trenčíne od apríla do júna v rámci  piatich dvojdňových stretnutí. Jeho kapacita je obmedzená na 30 ľudí, prihlásiť sa môžu aj záujemci a záujemkyne mimo Trenčianskeho regiónu. Hodnota celého kurzu je 1 tisíc eur, no vďaka štipendiu od Trenčín 2026 účastnícky poplatok predstavuje iba 70 eur.

Na prihlásenie stačí do 6. marca 2023 vypísať formulár, ktorý nájdete na www.trencin2026.sk/runway-profesionali-z-kultury.