Evropská cena za sakrální architekturu – výzva pro absolventy/ky architektury

Publikováno 5. 3. 2019

Nadace Frate Sole vyzývá mladé architekty, kteří se ve své magisterské či dizertační práci zabývali realizací křesťanského kostela, aby svůj návrh přihlásili do soutěže o evropskou cenu za sakrální architekturu.

Cílem ocenění je podpora výzkumu a zájmu o sakrální architekturu, která snoubí umělecké a spirituální kvality prostoru s ohledem na komunitní pojetí liturgie. Do soutěže se mohou přihlásit absolventi magisterského či doktorského architektonického oboru, kteří se ve svém závěrečném projektu zabývali návrhem křesťanského kostela a ukončili studium v období od 1. dubna 2016 do 15. dubna 2019.

Odborná porota vybere jeden či více vítězných projektů, mezi které bude rozděleno finanční ocenění ve výši 6 000 eur.

Přihlašovací formulář a podrobné informace jsou dostupné zde.