Uzávěrka 30. 12.

Emergency Dances – Open Call

Publikováno 10. 12. 2018

Soubor Tantehorse vyhlašuje open call pro projekt Emergency Dances pro rok 2019. Hledáme tématicky odvážné, formálně inovativní projekty, které kladou vysoký nárok na diváka.

Divadelní soubor Tantehorse, zabývající se originálními autorskými projekty na pomezí žánrů divadla, tance a performance se rozhodl podpořit mladé začínající tvůrce a poskytnout jim prostor a produkčně/technické zázemí pro vlastní autorskou tvorbu.

Podpoříme vznik tří projektů, které aktivně reagují na současnou realitu, propojují kritický pohled, vybízí k novému uvažování o zásadních společenských otázkách a zachází s netradiční uměleckou formou. Kurátorkou projektu je Miřenka Čechová, technicko-produkční tým tvoří tvůrci souboru Tantehorse, partnerem projektu je Palác Akropolis.

Emergency dances
Emerge (z lat. emergere), znamená zjevit se, povstat (mergere – ponořit se + e/ex – ven). Téma Emergency dances klade podmínku těla jako primárního výrazového prostředku, které zpracovává palčivou otázku naléhavé okolnosti nebo mimořádné potřeby, kterou zjevuje a ohledává v dialogu s divákem.

Zajímají nás návrhy projektů tématicky odvážných, formálně inovativních, které kladou vysoký nárok na diváka, a které je tvůrce schopen komunikovat s kurátorkou jak v procesu zkoušení, tak v následné diskusi s diváky.

Nabízíme:
– plně profesionální produkčně technické zabezpečení projektu
– prostor na zkoušení (dle nabízených časových možností)
– prostor na premiéru, která bude komponovaným večerem všech tří děl v Paláci Akropolis
– finanční budget na nízkonákladovou scénografii, kostýmy a autorské honoráře (např. hudba)
– dramaturgickou supervizi
– odborné konzultace s experty z diskutované tématické oblasti
– prezentaci tvůrců v kontextu profesionálního nezávislého divadla

Požadujeme:
– schopnost vést dialog s autory dalších projektů
– kritické uvažování v tvůrčím procesu a otevřenost k novým podnětům
– tématická aktuálnost, formalní inovativnost, odvaha k experimentu
– primární fokus na lidské tělo a minimalizace vnějších prostředků
– délka 20–30 minut

Časový harmonogram:
Leden 2019 – vyhlášení výběru třech projektů
Únor–květen – 1. část přípravy projektu
Květen – první vzájemný showcase a kritické připomínky
Červen–srpen – 2. část přípravy projektu
Srpen – druhý společný showcase a kritické připomínky
Září – premiéra projektu v Paláci Akropolis
Listopad 2019 – repríza projektu v Paláci Akropolis v rámci Noci divadel 2019

Uzávěrka návrhu projektů je 30. prosince 2018.

Návrh projektu by měl obsahovat:
1. Téma, které chcete zpracovávat a jeho relevanci k současnému světu
2. Způsob, jakým chcete téma zpracovávat
3. Tvůrčí tým (kdo se na projektu má podílet)
4. Odborného konzultanta projektu
5. Cíle a perspektivy, které by projekt měl přinést (tvůrci a divákům)

K návrhu přiložte:
– CV autora
– video ukázku a popis práce na předešlých projektech, z nichž bude patrné, jakým způsobem tvůrce uvažuje/uvažoval, případně popis toho, čím se bude lišit jeho uvažování v tomto projektu.
– Případné další přílohy (recenze, kritiky, CV dalších tvůrců atd.)

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ ZDE:
https://drive.google.com/file/d/1xeCdsoAokI5FNyXfZ-tes9fpkEpFwRNZ/view?usp=sharing

Projekty na vyplněném formuláři posílejte na E

Další otázky vám zodpoví za Tantehorse Jakub Urban, taktéž na E , nebo na T 777 947 430.