Uzávěrka 28. 2.

Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví – nový studijní program PedF UK

Publikováno 3. 2. 2023

Cílem magisterského studijního programu Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví je poskytnout jeho absolventům ucelené magisterské vzdělání, které je připraví pro profesi edukátora/ky v kultuře.

Tento jednooborový studijní program nabízí kulturně historické, pedagogické a didaktické vzdělání, které je kombinováno s autentickým činnostním učením a praxí v kulturních institucích (v muzeích, galeriích, na památkách). Studentům poskytuje přehled o jednotlivých kategoriích hmotného i nehmotného kulturního dědictví, stejně jako o spektru historických a společenských věd zaměřených na různé aspekty odkazů minulosti.

Termín podání přihlášky: do konce února 2023

Podmínkou pro přijímací zkoušku je doložené bakalářské studium v některém z oborů humanitních a společenských věd (historie, dějiny umění, základy humanitních studií apod.)