Uzávěrka 25. 2.

Dotazník na téma kulturní mobility

Publikováno 12. 2. 2019

Tým odborníků evropský pilotní projekt, jehož cílem je připravit model na podporu mobility pro umělce a kulturní profesionály v Evropě, připravil dotazník, který zjišťuje potřeby tohoto sektoru. Zapojte se, aby připravovaný model odrážel i vaše potřeby.

Dotazník vyplňte zde do 25. 2. 2019.

Na základě zprávy Evropské komise z května 2018 “A New European Agenda for Culture” a výzvy Schéma mobility pro umělce a/nebo profesionály v oblasti kultury (více informací zde), bude v dubnu 2019 spuštěno pilotní schéma mobility umělců a profesionálů v oblasti kultury. Tento projekt připravuje konsorcium čtyř kulturních institucí pod vedením Goethe-Institutu (DE).