Uzávěrka 27. 3.

Divadlo X10 veřejně vyzývá k účasti na projektu SOCHA X v Kutné Hoře

Publikováno 15. 2. 2022

V okolí bývalého sedleckého pivovaru v Kutné Hoře se nacházejí zelené plochy, které roky zejí prázdnotou a nejsou využívány místními obyvateli ani městem. První ročník projektu SOCHA X tak oživí převážně turistický prostor Sedlce a upozorní na absenci současného umění ve veřejném prostoru.

Téma: reflexe okolí bývalého sedleckého pivovaru (socha, objekt, instalace)

Autorský honorář: 10 000 Kč
Příspěvek na materiál/dopravu/instalaci: do výše maximálně 15 000 Kč
Deadline zaslání návrhů: 27. 3. 2022
Výsledky Open callu: 1. 4. 2022
Rezidence: 16.–21. 5. 2022
Vernisáž projektu: 21. 5. 2022

Projekt SOCHA X

V okolí bývalého sedleckého pivovaru se nacházejí zelené plochy, které roky zejí prázdnotou a nejsou využívány místními obyvateli ani městem. První ročník projektu SOCHA X tak oživí převážně turistický prostor Sedlce a upozorní na absenci současného umění ve veřejném prostoru Kutné Hory mimo areál Galerie Středočeského kraje.

Lokalita

Bývalý pivovar se nachází v trojúhelníku mezi Katedrálou Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele, jejíž přestavbu v duchu barokní gotiky realizoval Jan Blažej Santini-Aichel. O pár metrů dál leží proslulá Sedlecká kostnice, která je jednou z nejnavštěvovanějších památek v republice. Třetím pomyslným bodem jsou komerční supermarkety a nákupní centra. Naším cílem je vystoupit z areálu pivovaru a skrze současné umění ve veřejném prostoru poukázat na neutěšenost a nepropojenost tohoto místa.
Mapa oblasti v přiloženém souboru. 

Podmínky

Včasné zaslání portfolia s návrhem a krátkým popisem sochy/objektu/instalace, které by mělo obsahovat:
● fotografii díla k vystavení nebo návrh díla/skicu/model/vizualizaci
● rozměr, váhu a popis
● požadavky na instalaci/kotvení
● předpokládané místo nakládky nebo zájem o rezidenci v pivovaru

Zajišťujeme

● pomoc s transportem a instalací
● možnost rezidence v bývalém pivovaru
● ubytování po dobu rezidence nebo o vernisáži

Více informací o aktivitách Divadla X10 v Kutné Hoře najdete na webu X10.