Uzávěrka 21. 4.

Divadlo LETÍ – výzva v r. 2023 pro mladé dramatiky/dramatičky

Publikováno 13. 3. 2023

Divadlo LETÍ ve spolupráci s evropskou sítí Fabulamundi – Playwrighting Europe vypisuje autorské rezidence pro mladé dramatičky a dramatiky narozené po roce 1997.

Divadlo LETÍ pořádá autorskou dílnu, která mladým dramatikům poskytne možnost rozvíjet své individuální kreativní dispozice pod dohledem etablovaných českých i evropských dramatiků. V průběhu divadelní sezóny 2023/2024 se bude skupina vybraných mladých dramatiků pravidelně setkávat na dílčích workshopech zaměřených na různá specifika autorské tvorby jako je např. psaní pro rozhlas, pro imerzivní formy divadla, adaptace literárních děl, ale i praktické záležitosti práce v oboru.

Součástí workshopu bude i kontinuální individuální práce na dramatickém textu středního rozsahu s pravidelnými dramaturgickými konzultacemi. Výstupy z autorské dílny budou v sezóně 2024/2025 inscenovány a mladí dramatici/dramatičky se stanou nedílnou součástí inscenačních týmů.

Setkávání bude probíhat v měsíčních intervalech a s ohledem na časové možnosti uchazečů se odehraje vždy v jednom z víkendových dní. Během workshopu se autoři zúčastní masterclass minimálně šesti českých a dvou zahraničních etablovaných autorů ze sítě Fabulamundi.

Hlavním garantem workshopu za Divadlo LETÍ je dramatik a dramaturg David Košťák.

Podrobnosti