Uzávěrka 7. 1.

Divadelní fakulta JAMU zve zájemce o Univerzitu třetího věku

Publikováno 16. 12. 2018

Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně již tradičně v předvánočním čase zahájila příjem přihlášek na Univerzitu třetího věku (U3V) pro rok 2019.

Přihlášky je možné zasílat až do 7. ledna 2019. Divadelní fakulta JAMU byla vůbec první veřejnou uměleckou vysokou školou v tuzemsku, která kurzy U3V roku 2012 otevřela a to v cyklu Jak vzniká divadlo. Mezi seniory o ně bývá velký zájem. Za dobu existence U3V na Divadelní fakultě JAMU prošlo kurzy už bezmála osm set posluchačů.

Garantem tohoto seniorského vzdělávacího programu je bývalý děkan Divadelní fakulty, režisér prof. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. Přednáškový Cyklus Jak vzniká divadlo bude v příštím roce specifikován tématem Tajemství tvůrčích postupů současného divadla (klíčové inspirace, významné osobnosti, vliv příbuzných umění, historie) a je volným pokračováním předchozího programu s podtitulem Slavné osobnosti a inscenace od počátku 20. století až dodnes (divadlo, televize, rozhlas).

Veškeré informace včetně přihlášek jsou k dispozici na webové adrese http://difa.jamu.cz/u3v/ Přihlásit se může kdokoli ve věku 55 let a výše, s jakýmkoli dosaženým stupněm vzdělání. Je možné si také vyzvednout již vytištěnou přihlášku na vrátnici Divadelní fakulty JAMU (Mozartova 1). Cyklus obsahuje třicet přednášek bohatě doprovázených obrazovými a audiovizuálními materiály a tři exkurze do brněnských kulturních institucí doplněné odborným výkladem. Za tento program zaplatí noví posluchači celkem 2.400 Kč, tedy asi 73 Kč za jednu přednášku či exkurzi. Účast na kurzech v roce 2019 není podmíněna absolvováním kurzů předchozích. K přednáškám jsou k dispozici tištěné sylaby. Vzdělávací cyklus zakončují posluchači závěrečnou prací na téma jedné z přednášek dle vlastního výběru. Na slavnostní promoci v prosinci 2019 převezmou absolventi certifikát z rukou děkana Divadelní fakulty.

Univerzita třetího věku není jen místem, kde si senioři mohou doplnit své vzdělání třeba formou rozšíření svého již absolvovaného oboru. Kurz nabízí také například možnost si vzdělání na akademické půdě vyzkoušet, pokud to seniorům nebylo dopřáno v době minulé. Zároveň je U3V místo pro sociální kontakt seniorů, který je velmi důležitý pro zachování si aktivního a kvalitního života i ve stáří. Minimalizuje se tak riziko kognitivních poruch ve stáří. Duševní aktivita a pravidelné, celoživotní zatěžování paměti je důležité pro udržení paměťových funkcí. V neposlední řadě je tato forma vzdělávání místem pro setkávání lidí s podobnými zájmy, jako je divadlo a příbuzné obory. V rámci pravidelných přednášek či seminářů získají senioři vedle nových poznatků rovněž příležitost konfrontovat svoje vlastní zážitky a poznatky např. z návštěv divadel s osobitými názory a zkušenostmi významných profesionálních tvůrců a divadelních odborníků, kteří v rámci U3V přednáší.

Zástupci Divadelní fakulty JAMU se pravidelně účastní setkání s Asociací univerzit třetího věku České republiky,jíž je fakulta členem od roku 2012, a také ostatními univerzitami, které mají U3V ve svém programu. Mohou si tak vzájemně vyměňovat zkušenosti a inspirace. Východiskem programu vzdělávání seniorů je akreditovaný studijní program Dramatická umění na DF JAMU, který je realizován na úrovni všech tří studijních stupňů – tedy bakalářského, magisterského a doktorského. Přednášejícími budou opět ve velké většině zkušení pedagogové Divadelní fakulty JAMU, teoreticky fundovaní, vykazující také vlastní bohatou uměleckou praxi. Přizvali jsme rovněž několik významných hostů, špičkových odborníků ve svých oborech. Cílem programu U3V v roce 2019 bude organicky navázat na minulé cykly a poskytnout nebo prohloubit jeho posluchačům cestu k poznávání divadelního umění. V takto koncipovaných přednáškách se budeme zabývat dalším hledáním naplnění smyslu živého umění v současné moderní společnosti. To vše samozřejmě v kontextu s historickými zdroji a klíčovými inspiracemi.