Databáze novostaveb a rekonstrukcí knihoven v ČR – výzva pro knihovny

Publikováno 23. 6. 2022

Pomozte sdílet své zkušenosti z výstavby a rekonstrukce knihoven.

Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven Moravské zemské knihovny vytvořilo novou Databázi novostaveb a rekonstrukcí knihoven v ČR.

Cílem je shromažďovat informace o novostavbě, rekonstrukci nebo jiné stavební úpravě všech typů knihoven včetně obrazového doprovodu.   Databáze bude  poskytovat přehled nově postavených a zrekonstruovaných knihoven od roku 1992 do současnosti. Každý záznam obsahuje soubor standardních údajů o provedené akci včetně údajů o celkových nákladech, kontaktů na dodavatele, architekty a projektanty. Jako základ byly využity záznamy o knihovnách převzaté z původní databáze Výstavba a rekonstrukce knihoven, kterou spravoval SKIP spolu s Národní technickou knihovnou cca do roku 2005. Vznik databáze byl podpořen Ministerstvem kultury z projektu VISK1.

Výzva pro knihovny

Obracíme s prosbou na všechny knihovny, které od roku 2005 prošly výstavbou nebo rekonstrukcí, aby do databáze doplnily informace za svou knihovnu. Prosíme kontaktujte Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven (Lenka Dostálová) na e-mail . Na základě e-mailu Vám bude zaslán formulář k vyplnění. Tuto komunikaci zajišťuje externí spolupracovnice Met. centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven M. Krejčová.

Pokud v databázi najdete starší záznam své knihovny, můžete ho stejnou cestou aktualizovat. Vyplnění formuláře vyžaduje vždy určitou přípravu, která souvisí se zjištěním všech základních údajů o stavební akci. Po vyplnění projde formulář kontrolou a záznam bude zveřejněn v databázi.

Vaše zkušenosti jsou velmi cenné a pomohou všem, kteří připravují výstavbu a modernizaci knihovny.