Uzávěrka 15. 7.

Culturopolis 2022 – výzva pro výzkumníky/ce

Publikováno 7. 6. 2022

CULTUROPOLIS: International Days on Cultural Rights (listopad 2022 Barcelona) vypisuje výzvu, která je určena všem, kteří se zabývají výzkumem kulturních práv jak v akademické sféře (univerzity, výzkumná střediska…), tak v rámci organizací.

Návrhy projektů musí spadat do jedné z následujících tematických oblastí:

1) Cultural participation and work. Řeší podmínky ovlivňující právo na účast na kulturním životě města a právo na práci v kulturním sektoru za důstojných podmínek.

2) Diversities. Oblast, která se zabývá rozmanitostí identit – genderové, sexuální, etnické, jazykové a původové – a existujícími strukturálními překážkami, které brání svobodnému prožívání této rozmanitosti v současném kontextu.

3) Communities. Zabývá se různými způsoby kolektivního uplatňování kulturních práv, analyzuje příležitosti a výzvy prožívání kultury v komunitě.

4) Digital rights. Oblast, která řeší vztahy mezi kulturními a digitálními právy v souvislosti s aspekty týkajícími se digitalizace kultury.

Více informací zde.