Uzávěrka 15. 7.

Culturopolis 2022 – projektová výzva

Publikováno 7. 6. 2022

Projektové fórum CULTUROPOLIS představí lokální a evropské iniciativy, které se zabývají kulturními právy. Konkrétně dostupností kulturního vyžití a účasti na něm, prací v kultuře, udržitelností, diversifikací, zapojením místních komunit a digitálním prostředím.

Přihlašované projekty musí spadat do některé z tematických oblastí:

  • Kulturní projekty zaměřené na práci v kultuře a udržitelnost (status umělce; pracovní a životní podmínky v kulturním sektoru; nerovnosti na základě pohlaví, třídy, věku, původu, území atd. a nejistota umělců a kulturních pracovníků; environmentální, sociální a ekonomická udržitelnost; správa a účast na kulturní politice apod. )
  • Projekty zaměřené na diverzitu (rozmanité a inkluzivní veřejné prostory; dekolonizace; diskriminace LGBTQ+ komunit, rasismus a diskriminace v kulturní praxi; feministická kultura; diverzifikovaná historie; reakční hnutí a nová evropská krajní pravice; pluralita médií apod.)
  • Projekty zabývající se participací a komunitami (komunitní akce a řízení kultury; přístup, participace a demokratizace kulturních institucí; spolutvorba; kultura, společenský blahobyt a zdraví; dobré životní podmínky; otevřený design veřejných prostor; mediace apod.).
  • Projekty reflektující digitální prostředí (digitální prostředí a veřejné prostory/demokracie; digitální dědictví; digitalizace v kulturních a kreativních odvětvích; příležitosti a nerovnosti apod.).

Více informací zde.