Culture Hub Croatia (HR) hledá iniciátora kulturního projektu

Publikováno 21. 10. 2019

Culture Hub Croatia je chorvatská platforma pro vzdělávání, kreativitu a vývoj skrze umění. Vzdělávání, kulturu a kreativitu využívá k rozvoji lokálních komunit, kde šíří znalosti, odborné postupy a podporuje uměleckou tvorbu.

Dlouhodobým cílem této platformy je vytvořit prostor pro společný dialog, uměleckou tvorbu a výměnu nápadů mezi nadanými jednotlivci, kteří chtějí své umění využít ku prospěchu společnosti jako celku.

Culture Hub Croatia v současné době hledá evropské projekty spolupráce v oblasti scénického a výtvarného umění, kreativních prostor, kulturního dědictví nebo vzdělávání, do kterých by mohl vstoupit jako partner.

Jedná se o typ projektu usilující o financování z programu Kreativní Evropa, konkrétně plánované výzvy Projekty evropské spolupráce 2020.

Kontakt: E