CreateUp: Podpora podnikání v kulturních a kreativních odvětvích – dotazník

Publikováno 27. 1. 2023

Impact Hub připravuje nový projekt s názvem CreateUp, který se věnuje podpoře podnikání v oblasti kultury, na kterou neblaze dopadají krize posledních let.

Věříme, že díky vašim vědomostem a znalostem bychom mohli projekt posunout k dokonalosti tak, abychom co nejefektivněji podpořili vzdělavatele v přípravě dospělých na efektivní kreativní podnikání v kulturních a tvůrčích odvětvích.

Rádi bychom vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku, který vám zabere kolem 5 až 10 minut.