Czech ICOM Committee in cooperation with the National Museum helps Ukraine

Publikováno 4. 4. 2022

The Czech ICOM Committee in cooperation with the National Museum and other partners have set up an e-mail address where Ukrainian museum colleagues can send messages about current needs.

These include requests for supplies of packaging materials, disinfectants, but also possible assistance in conservation/restoration of collection objects or their temporary storage in a safe place.

At the same time, they invite member institutions in the Czech Republic to send current offers of assistance. In cooperation with the National Museum, they plan to arrange and collect transport of the necessary materials to Ukraine.

Czech version follows

Český výbor ICOM ve spolupráci s Národním muzeem pomáhá Ukrajině

Český výbor ICOM ve spolupráci s Národním muzeem a dalšími partnery zřídily e-mailovou adresu, na níž mohou ukrajinští kolegové z muzeí zasílat zprávy o aktuálních potřebách.

Jedná se např. o žádosti o dodávky obalových materiálů, dezinfekčních prostředků, ale např. i možné pomoci při konzervování – restaurování sbírkových předmětů nebo jejich dočasné uložení na bezpečném místě.

Zároveň vyzývají o zasílání aktuálních nabídek pomoci členské instituce v ČR. Ve spolupráci s Národním muzeem plánuje zajistit a shromáždit dopravu potřebného materiálu na Ukrajinu.