Uzávěrka 15. 4.

České centrum Budapešť a Lisztův institut Praha – open call KŘIŽOVATKY

Publikováno 14. 2. 2023

České centrum Budapešť a Lisztův institut Praha vyhlašují společnou výzvu k předkládání výtvarných návrhů na téma KŘIŽOVATKY. Čeští a maďarští umělci dostanou příležitost vzájemně představit svá díla odkazující na společné kulturní dědictví obou zemí.

Svá díla můžete přihlašovat v kategoriích malba, sochařství, grafika a fotografie.

Termín přihlašování: do 15. dubna 2023 (včetně) prostřednictvím zaslání digitálních fotografií přihlašovaných prací na adresu .

Plánovaný termín realizace (výstavy): září–listopad 2023
Místo konání:
Budapešť

Vybraní umělci budou vyrozuměni e-mailem do 1. června 2023.
Vybráno bude maximálně 6 umělců, kteří představí celkem 20 děl.

Podrobnosti v níže přiloženém souboru.