Česká komora architektů nabízí podporu regionálním akcím

Publikováno 9. 6. 2022

Pod zkratkou PRAK založil ČKA fond na podporu regionálních aktivit spojených s šířením osvěty v oblasti architektury.

V průběhu celého roku (až do vyčerpání prostředků ve fondu) je možné žádat o jednorázový příspěvek do výše 50 000 Kč. K žádosti využijte formulář dostupný po rozkliknutí zde. O žádosti rozhoduje představenstvo ČKA.