Uzávěrka 10. 4.

Česká cena za architekturu – výzva v r. 2022

Publikováno 10. 2. 2022

Česká komora architektů vyhlásila 7. ročník České ceny za architekturu. Soutěžní přehlídka je otevřena architektonickým realizacím postaveným na území České republiky za posledních pět let.

Architekti do ní mohou svá díla přihlašovat do 10. dubna 2022. Již tradičně kredit České ceny za architekturu podporuje prestižní sedmičlenná mezinárodní porota. Význam České ceny za architekturu je mimo jiné v celoroční a regionální propagaci architektury. Přihlašování probíhá formou on-line formuláře a není spojeno s žádnými náklady ze strany soutěžících architektů.  Výsledky budou vyhlášeny na slavnostním galavečeru, jenž se uskuteční v listopadu 2022. Generálním partnerem přehlídky zůstává již čtvrtým rokem společnost CENTRAL GROUP.

Je nám potěšením, že jako největší rezidenční stavitel můžeme být i letos generálním partnerem takové prestižní soutěže, jakou je Česká cena za architekturu pořádaná Českou komorou architektů. Je potřeba, aby v Česku vznikaly nové moderní stavby, bez nich se společnost neposouvá. A kvalitní architektura je tím, co tyto stavby povyšuje nad průměr a dává jim velkou přidanou hodnotu,“ říká zakladatel a šéf Central Group Dušan Kunovský.

O výsledcích bude rozhodovat mezinárodní odborná porota, která v prvním kroku do konce května 2022 vyselektuje užší okruh nominovaných děl. Z tohoto počtu následně v září vybere zhruba 5 až 10 prací, kterým bude uděleno čestné označení Finalista ČCA, a z nichž zvolí držitele hlavní ceny. Udělena bude tradičně také cena za výjimečný počin, jejíž výběr provádí Akademie a Grémium ČCA, a ceny partnerů, jejichž laureáty navrhují partneři ceny.

Mezinárodní odborná porota

Práci českých architektů bude tradičně hodnotit sedm erudovaných zahraničních expertů.

Jsou jimi architekt Ueli Brauen (Švýcarsko), architektka Katalin Csillag (Maďarsko), architekt a urbanista Patrick Koschuch (Nizozemsko), architekt Pavol Mikolajčák (Slovensko, Itálie), architektka, urbanistka a akademička Marialessandra Secchi (Itálie), architektka, urbanistka a akademička Els Verbakel (Belgie, Izrael) a krajinářská architektka a akademička Kathrin Volk (Německo).

Kdo se může do České ceny za architekturu přihlásit?

Do soutěžní přehlídky, která záměrně nemá stanovené žádné kategorie,  mohou v roce 2022 autoři přihlásit svá díla realizovaná na území České republiky za posledních pět let. Jedná se tedy o dokončené stavby postavené od ledna 2017 do prosince 2021. Z přihlášení do soutěže jsou přitom vyloučena ta díla, která se v loňském i předloňském ročníku dostala do užšího okruhu nominací. Architekti mohou své realizace vložit do jednoduchého on-line formuláře. Na rok 2022 Česká komora architektů chystá stejně jako v předchozích ročnících regionální akce spojené jak s prezentací finalistů ročníku 2021, tak s budoucími nominovanými díly pro rok 2022.

Akademie České ceny za architekturu

Kromě děl, jež přihlásí autoři sami, může iniciovat přihlášení pozoruhodných staveb také Akademie České ceny za architekturu.  V její gesci je rovněž nominace na výjimečný počin v oblasti architektury.