Uzávěrka 1. 3.

Cena Premia Bohemica 2020 – výzva

Publikováno 5. 2. 2020

Moravská zemská knihovna v Brně na základě pověření ministra kultury České republiky vyhlašuje přijímání nominací na cenu Premia Bohemica. Cena je určena zahraničnímu bohemistovi, který se ve své zemi zasloužil ve výrazné míře o propagaci české literatury.

Do roku 2001 cenu udělovala Nadace Český literární fond, v letech 2002–2011 Obec spisovatelů (za podpory NČLF). S podporou Obce spisovatelů ji od roku 2017 uděluje Moravská zemská knihovna v Brně.

O udělení ceny rozhodne komise složená z předních literárních vědců z univerzitních i akademických pracovišť v České republice a z dřívějších laureátů ceny. V minulosti cenu získali například Susanna Rothová (1993), Oleg Malevič (1998), Christa Rothmeierová (1999), Reiner Kunze (2004), István Vörös (2005), Edgar de Bruin (2008), Andrzej Czcibor-Piotrowski (2011) či v prvních obnovených ročnících Urs Heftrich (2017) a Robert B. Pynsent (2018). Poslední laureátkou ceny se stala v roce 2019 italská bohemistka, profesorka Annalisa Cosentino.

Nominace, spolu se zdůvodněním návrhu, je možné zasílat do 1. 3. 2020 na adresy  nebo Moravská zemská knihovna, Premia Bohemica, Kounicova 65a, 601 87 Brno.