Uzávěrka 26. 4.

Cena Maxe Broda 2020 – výzva

Publikováno 12. 3. 2020

Společnost Franze Kafky vyhlašuje 26. ročník studentské literární soutěže o nejlepší esej – Cena Maxe Broda 2020.

Cenu Maxe Broda pořádá Společnost Franze Kafky se záměrem podpořit a vést mladé lidi k samostatnému uvažování, k hlubšímu zamyšlení nad aktuálními společenskými a kulturními jevy a k pěstování dovednosti přesného a kultivovaného písemného vyjádření vlastního názoru. Tradičně bývá zařazeno i literární téma, které má soutěžící pobídnout k četbě a k samostatné interpretaci literárních děl. Ceny Maxe Broda se každoročně zúčastní desítky studentů a studentek z celé republiky. Mezi mladými talentovanými autory, kteří se ucházeli o zisk Ceny Maxe Broda, byli například mnozí nynější respektovaní publicisté či úspěšná spisovatelka Petra Hůlová. Texty hodnotí literární redaktoři, badatelé a spisovatelé. Oceňují hlavně úsilí autora o vyjádření vlastního názoru, dodržení žánru eseje a stylistickou úroveň textu. Cena je také poctou Maxi Brodovi, který pro světovou kulturu objevil dílo Franze Kafky, hudební tvorbu Leoše Janáčka a knihy Jaroslava Haška. Za svého působení v Praze a později v izraelském exilu se neúnavně staral o mladé a nadějné literární a umělecké talenty.

Pro rok 2020 byla vybrána následující témata:

  • „Greta Thunberg. Jak jí vnímám já.“ Slovem roku 2019 se podle vydavatelů anglického výkladového Collinsova slovníku stalo slovní spojení „klimatická stávka“ a osobností roku 2019 byla americkým časopisem Time vyhlášena Greta Thunberg.
  • „Když říká ne, myslí tím ano.“ Toto téma je inspirováno aktivitami Johanny Nejedlové v oblasti prevence znásilnění a sexuálního obtěžování, za nějž obdržela prestižní evropskou cenou Woman of Europe za aktivismus mládeže.
  • Podoby samoty v roce 2020. V čem je samota Franze Kafky jiná než ta dnešní?
  • Svobodná vůle: Pokud jsou všechny naše zkušenosti výsledkem vnějších činitelů – ať už jsou to jiní lidé, Bůh, osud nebo kvantová mechanika – máme svobodnou vůli? Jednou ze součástí Borgesova labyrintového motivu je to, jak významná je naše schopnost volby, pokud vůbec existuje. Jde o intertextový labyrint, ve kterém nemá smysl hledání vchodu a východu, ale jen bloudění.

Soutěžní příspěvky spolu s přihláškou do soutěže zasílejte do 5. dubna 2020 e-mailem (PDF, doc) na , předmět: CMB 2020. (Pozn. Culturenet – uzávěrka byla prodloužena do 26. dubna 2020.)

Cena Maxe Broda je dotována:

1. místo – 6 000 Kč (240 €)
2. místo – 3 500 Kč (140 €)
3. místo – 2 000 Kč (80 €)