Uzávěrka 1. 4.

Cena Maxe Broda 2019 – výzva

Publikováno 8. 2. 2019

Společnost Franze Kafky vyhlašuje 25. ročník studentské literární soutěže o nejlepší esej – Cena Maxe Broda 2019.

Cenu Maxe Broda pořádá Společnost Franze Kafky se záměrem podpořit a vést mladé lidi k samostatnému uvažování, k hlubšímu zamyšlení nad aktuálními společenskými a kulturními jevy a k pěstování dovednosti přesného a kultivovaného písemného vyjádření vlastního názoru. Tradičně bývá zařazeno i literární téma, které má soutěžící pobídnout k četbě a k samostatné interpretaci literárních děl. Ceny Maxe Broda se každoročně zúčastní desítky studentů a studentek z celé republiky. Mezi mladými talentovanými autory, kteří se ucházeli o zisk Ceny Maxe Broda, byli například mnozí nynější respektovaní publicisté či úspěšná spisovatelka Petra Hůlová. Texty hodnotí literární redaktoři, badatelé a spisovatelé. Oceňují hlavně úsilí autora o vyjádření vlastního názoru, dodržení žánru eseje a stylistickou úroveň textu. Cena je také poctou Maxi Brodovi, který pro světovou kulturu objevil dílo Franze Kafky, hudební tvorbu Leoše Janáčka a knihy Jaroslava Haška. Za svého působení v Praze a později v izraelském exilu se neúnavně staral o mladé a nadějné literární a umělecké talenty.

Pro rok 2019 byla vybrána následující témata:

– Esej k 95. výročí úmrtí Franze Kafky (1924). Kafka a Ottla Davidová: proč je dobré mít sestru?

– Občanská společnost versus populismus. Krize důvěry ve společenský systém.

– Může osobní postoj změnit historii? Esej o hrdinství k 50. výročí činů Jana Palacha a Jana Zajíce (1969).

Pravidla a průběh soutěže: Literární soutěž Cena Maxe Broda je určena mladým lidem do 20 let věku. Uzávěrka pro odevzdání textů je 1. dubna 2019 (včetně). Účastníci zašlou svůj text v pěti kopiích na adresu Společnost Franze Kafky, Široká 14, 110 00 Praha 1, nebo zašlou e-mailem (ve formátu PDF či doc) na E s předmětem CMB 2019. Jméno, věk autora a kontaktní údaje: telefon, adresa (případně adresa školy, kterou navštěvuje) nesmí být uvedeny na příspěvku, ale musí být přiloženy na samostatném listu nebo v samostatném souboru. Délka textu je omezena na pět normostran. Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny do konce školního roku 2018/2019. Vítěz získá odměnu ve výši 6 000 Kč, 2. místo je dotováno 3 500 Kč a 3. místo 2 000 Kč.

Společnost Franze Kafky je nevládní nezisková organizace, která byla založena v roce 1990. Jejím hlavním cílem je přispět k oživení tradic, z nichž vzešel unikátní fenomén tzv. pražské německé literatury, a obnovit obecné povědomí o významu kulturní plurality středoevropského regionu, kde spolu po staletí žili Češi, Němci a Židé. Jméno Franze Kafky je pro ni symbolem zmíněných tradic, věnuje jeho dílu soustavnou pozornost a usiluje o to, aby se stalo přirozenou součástí českého kulturního kontextu. Podařilo se jí mnohé: od postavení pomníku Franze Kafky, přes první vydání souborného díla Franze Kafky v českém jazyce ve vlastním Nakladatelství Franze Kafky, po vybudování Centra Franze Kafky, kulturního střediska se společenským sálem a knihovnami v srdci pražského Josefova v Široké ulici.