Uzávěrka 6. 11.

Cena kritiky za mladou malbu 2023 – výzva

Publikováno 30. 9. 2022

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků/Česká sekce AICA/Galerie kritiků vyhlašují 16. jubilejní ročník Ceny kritiky za mladou malbu 2023 pro umělce ve věku do 30 let.

Tematické zadání: Krajina vnější a vnitřní/Outer and Inner Landscape se zaměřením na inovativní krajinomalbu, technické podmínky a hodnocení soutěže v příloze

Porota s dvouletým mandátem působí ve složení Václav Hájek, Tereza Nováková, Jan Gemrot, Vojtěch Horálek, za pořadatele Linda Sedláková (mediální spolupráce) a Vlasta Čiháková Noshiro (koordinátorka).

Přihlášky v podobě portfolia, samostatné či na základě doporučení nominátorů, se přijímají na adresu Galerie kritiků poštou nebo osobním dodáním, nejpozději do 6. listopadu 2022.

Více na https://www.galeriekritiku.cz.