Cena EXIT 2019 – výzva

Publikováno 13. 4. 2019

Soutěž Cena EXIT je vyhlašovaná Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem od roku 2003. V roce 2019 je realizován již její 9.ročník. Cena EXIT má charakter bienále a je otevřena pro studenty českých a slovenských vysokých uměleckých škol.

Hlavní ambicí je spoluvytvářet aktivní prostředí na akademické půdě těchto institucí a motivovat studenty k realizacím vlastních výtvarných projektů. Finálním záměrem je možnost realizace projektů finalistů v prestižní výstavní instituci Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem a udělení stipendia pro vítěze ve výši 30 tisíc Kč. Součástí ceny je i termín samostatné autorské výstavy vítěze v Galerii G99 (Dům pánů z Kunštátu, Dům umění města Brna) v roce 2020. Cílem soutěže je pravidelné monitorování kvality přípravy studentů vysokých uměleckých škol, tendencí a priorit souvisejících bezprostředně s pedagogickým působením
na dané škole.

Odborná komise zohledňuje především celkovou vnitřní koherenci soutěžních projektů, schopnost obhájit se v současné umělecké produkci, adekvátnost materiálního, technologického i myšlenkového uchopení díla ve vztahu k prostoru, pro který je určen, ale i socializační a komunikační kvality díla. Výstava finalistů se uskuteční v termínu od 4. září do 11.října 2019 v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem. Druhé zasedání komise, na němž bude zvolen vítěz Ceny EXIT 2019, proběhne před slavnostním vyhlášením vítěze dne 2. října 2019. V rámci závěrečné přehlídky se finalisté musí vyrovnat s konkrétním galerijním prostorem,
musí komunikovat navzájem a spolupracovat. Takto nastavené podmínky soutěže a realizace společné výstavy zdůrazňují principy dialogu a vzájemné tvůrčí konfrontace. Vytváří se tak živá a různorodá platforma uměleckého vzdělávání, informující o aktuálních tendencích, pedagogickém působení a formálních i obsahových prioritách na českých a slovenských vysokých uměleckých školách.